2017-03-21

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  • Skargi, uwagi i wnioski telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie MZK w Nysie pod numerem 77 433 01 71 oraz 77 433 01 72, do godz. 15:00

  • Zażalenia, wnioski i uwagi dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się prowadzących autobusy oraz dotyczących kontroli biletów i otrzymanych mandatów  można składać osobiście lub pisemnie w sekretariacie MZK  Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 59 oraz droga elektroniczną na adres organizacyjny@mzk.nysa.pl

Zgłaszane sprawy załatwiane są stosownie do wymaganych kompetencji z zachowaniem obowiązujących zasad i procedur postępowania.
Sprawy pozostające w gestii poszczególnych komórek załatwiane  są w trybie roboczym przez kompetentne służby, inne – wymagające decyzji na poziomie Firmy – przez Zarząd Spółki.
Niezależnie od załatwiania spraw na zasadach ogólnych, wynikających z organizacyjnych form funkcjonowania Spółki, Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach różnych w każdy poniedziałek w godz. 12:30-14:30.