2016-06-08

Władze Spółki

1. Główny udziałowiec (100% udziałów) - Gmina Nysa,

2. Kapitał zakładowy wynosi: 8 705 000,00 zł,

3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000013995,

4. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest jednoosobowy zarząd, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu - Piotr Janczar,

5. Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza Spółki, w której skład wchodzą:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bożena Dąbrowska,
  • Z-ca Przewodnicącego Rady Nadzorczej - Edward Koziarzewski,
  • Członek Rady Nadzorczej - Grochowiecki Krzysztof,
  • Członek Rady Nadzorczej - Walenty Gazda,
  • Sekretarz Rady Nadzorczej  - Dorota Franeczek.

6. Prokurentem Spółki jest - Stanisław Kolasa.