2017-03-21

Rejestry, ewidencje, archiwa

Spółka prowadzi następujące rejestry:

  • Rejestr uchwał z posiedzeń organów Spółki (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);
  • Rejestr wydanych zarządzeń;
  • Rejestr zamówień publicznych;
  • Rejestr przeprowadzonych kontroli;
  • Rejestr skarg;
  • Dziennik korespondencyjny.