2017-06-07

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki

  R zi s 2016.pdf 229,17 KB (pdf) szczegóły pobierz