2016-06-07

Przedmiot działalności

 1. Organizacja i prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,

 2. Wykonywanie usług transportowych w zakresie przewozu osobowego, towarowego, w tym transportu międzynarodowego,

 3. Wykonywanie usług w zakresie napraw i remontów pojazdów samochodowych,

 4. Produkcja akcesoriów samochodowych,

 5. Produkcja znaków drogowych,

 6. Produkcja wiat przystankowych i opłotowania,

 7. Diagnostyka pojazdów samochodowych,

 8. Mycie i konserwacja pojazdów samochodowych,

 9. Usługi lakiernicze,

 10. Handel i dystrybucja materiałami pędnymi, akcesoriami samochodowymi oraz materiałami do produkcji akcesoriów samochodowych,

 11. Usługi parkingowe,

 12. Wykonywanie usług mechanicznych i montażowych,

 13. Prowadzenie usług reklamowych i marketingowych,

 14. Prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych,

 15. Wynajem placów i lokali użytkowych,

 16. Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów,

 17. Handel, usługi i produkcja w dziedzinach, które nie wymagają szczególnych pozwoleń i koncesji.