2017-03-21

Dostęp do Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Sekretariat MZK Nysa Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa

 

lub elektronicznie na adres:   organizacyjny@mzk.nysa.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Zakład wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Załączniki

  wniosek_word.docx 13,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_pdf.pdf 190,5 KB (pdf) szczegóły pobierz